top of page

PR Yönetimi

Basın ve medyadaki gücünüz.

  • 1 saa
  • Proje bazlı ücret
  • Danışan adresi

Hizmet Açıklaması

PR Yönetimi, davranışlarımızın, söylediklerimizin, faaliyetlerimizin hedef kitleye duyurumu ile başkalarının olumlu ya da olumsuz hakkımızdaki kanaatlerini, görüş ve davranışlarını etkileyerek kurum kimliği üstüne bir anlayış, bir algı yaratarak itibarı koruma, destekleme, artırma ve düşünce biçimlerine etki edebilme faaliyetlerinin tümüdür.


Kişi Bilgileri

+90 312 448 07 15

info@brandingsmart.net

Büyükesat, Uğur Mumcu Caddesi 97/4, Çankaya/Ankara, Türkiye

bottom of page