top of page

Kurumsal Kriz Yönetimi

Etkili iletişim, istikrarlı büyüme ve sürdürülebilir kurumsallaşma.

  • 1 saa
  • Proje bazlı ücret
  • Danışan adresi

Hizmet Açıklaması

Kurumsal Kriz Yönetimi, kurumlarda doğabilecek sorunların önceden tespitinin sağlanması, önlenmesi, sonuçlarının sınırlanmasına yönelik atılan adımlar, ortaya çıkan sorunlarda da gerekli tepkilerin gösterildiği hatta krizin fırsata dönüştürüldüğü bir mücadeledir. Bir kriz yaşanmadan önce doğabilecek krizlere karşı kriz senaryolarına sahip olmak, durum ve pozisyonuna karşılık nasıl refleks gösterilmesi gerektiği üstünde iyi düşünülmesi gereken, elde edilen analiz verilerine dayanarak hareket etmeyi gerektiren kurum ve markaların önemle üstünde durması gereken bir konudur.


Kişi Bilgileri

+90 312 448 07 15

info@brandingsmart.net

Büyükesat, Uğur Mumcu Caddesi 97/4, Çankaya/Ankara, Türkiye

bottom of page