top of page

Kurumsal Algı Yönetimi

Etkili iletişim, istikrarlı büyüme ve sürdürülebilir kurumsallaşma.

  • 1 saa
  • Proje bazlı ücret
  • Danışan adresi

Hizmet Açıklaması

Kurumsal Algı Yönetimi, kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler fonksiyonlarının kitleler tarafından anlaşılması, ve yorumlanması, onları yönlendirmek, sürecin sürekliliğini sağlamak, beklenti ve ihtiyaçları belirleyip karşılamak için uygulanan bir yönetimdir. Kurumun paydaşları tarafından olumsuz algıların oluşması, doğabilecek her problemin engellenebilmesi adına kurum imajının etkin şekilde dizayn edilmesi, kurumsal kimliği doğru yansıtması ve algıyı destekler nitelikte olması kritik önem sahiptir.


Kişi Bilgileri

+90 312 448 07 15

info@brandingsmart.net

Büyükesat, Uğur Mumcu Caddesi 97/4, Çankaya/Ankara, Türkiye

bottom of page